Statcounter

tirsdag 19. juni 2012

Underskriftskampanje for rettigheter for intersex personer.

Menneskerettigheter til intersex personer
Oversatt versjon, eventuelle feil står for min regning:

Maya Posch har kjempet for anerkjennelse som intersex i Nederland i nesten syv år. Hun har møtt fiendtlighet og apati fra leger, psykologer og politikere som har ignorert henne, eller verre. Hennes historie er beskrevet i www.mayaposch.com. Pr dags dato jobbe hun mot å søke tilflukt utenfor Nederland hvor hun vil være trygg.

Menneskerettigheter intersex mennesker verden over er ofte ignorert fordi de ikke passer inn i standard sosiale og medisinske modeller. Selv om minst én i hver tusen mennesker er født intersex, er det mange land ingen annerkjennelse av deres eksistens. Det er vanlig for intersex barn å opereres når de er for unge til å samtykke, bare for å endre måten de ser ut. Dette kan føre til varige helseproblemer. Som voksne, intersex personer møter ofte på vansker med å finne medisinsk bistand og velger ofte å holde dette skjule av frykt for at deres liv vil bli ødelagt av andres fordommer.

Vi ber om at FN iverksette tiltak for å sikre at menneskerettighetene til intersex mennesker blir ivaretatt og at de blir vist den samme støtte og respekt som alle andre. Intersex mennesker må beskyttes mot diskriminering og mot uønsket kirurgi. Tiltak må gjøres for dem å motta medisinsk støtte der det trengs uten forsikring straffer.

Personer som Maya avhengig av din støtte. Vennligst støtt dette oppropet, fortell vennene dine om det, og bidra til å skape et mer rettferdig samfunn.